Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Litoměřice / ředitel/ředitelka

ředitel/ředitelka

Zaměstnavatel: Česko - německá mateřská škola svaté Zdislavy
Místo výkonu práce: Litoměřice
Platové ohodnocení: 35 000 – 45 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.1.2024 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Biskupství litoměřické, se sídlem Dómské nám 1/1, 412 01 Litoměřice, vyhlašuje ve smyslu
ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Požadavky:
- splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- znalost problematiky organizace - školské právnické osoby zřizované církví, znalost
řízení a financování v soukromém a církevním školství a znalost příslušných předpisů;
- respekt ke křesťanskému pojetí církevní školy

Náležitosti písemné přihlášky:
- na přihlášce uveďte, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská školy svaté Zdislavy Litoměřice, se sídlem
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
- jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
- datum narození uchazeče;
- místo trvalého pobytu uchazeče;
- korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie
následujících dokumentů:
- doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce
nebo diplom a dodatek k diplomu; případně vysvědčení o maturitní zkoušce)
- doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního
zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
- strukturovaný profesní životopis;
- koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 10. října 2023 do
12 hodin na adresu:
Mons. Martin Davídek,
generální vikář Litoměřické diecéze
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 01 Litoměřice
Přihlášky došlé po tomto datu nebudou zařazeny do konkurzního řízení!
Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT.

Průběh výběrového řízení:
1. kolo (16.10.2023)
Kontrola správnosti a posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou písemně pozváni
k ústnímu pohovoru.
2. kolo (do 31.10.2023)
Ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz církevní školy,
znalost školské legislativy související s výchovně - vzdělávacím posláním školy.

Platové podmínky:
Řídí se zákoníkem práce v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.1.2024.

https://www.dltm.cz/konkurs-na-reditele-materske-skoly-v-litomericich-a-reditele-zakladni-skoly-v-jablonci-n-n

První kontakt

Kontaktní osoba: Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
E-mail: davidek@dltm.cz

Referenční číslo ÚP: 28120320759
Poslední aktualizace: 11. 9. 2023

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 22.9.2023.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů